Công văn 251TCHQ/KTTT

Công văn số 251 TCHQ/KTTT ngày 16/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 251 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251 TCHQ/KTTT
V/v hướng dẫn xử lý thuế NK nguyên liệu SXXK của DN ĐTNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được nhiều phản ánh của Hải quan các địa phương cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ trước thời Điểm Thông tư số 90/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thuế đối với hàng XNK tại chỗ có hiệu lực, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép XNK tại chỗ.

- Căn cứ Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục Hải quan về XNK tại chỗ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật thuế XNK.

- Căn cứ ý kiến của Vụ Chính sách thuế ngày 17/12/2003 và ngày 6/1/2004.

* Đối với  các trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 30/12/2000 đến ngày 24/10/2002 (tức là từ ngày Thông tư số 22/2000/TT-BTM đến trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC có hiệu lực), sau khi sản xuất xuất khẩu sản phẩm do mình sản xuất theo hình thức xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài; đơn vị nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục nhập khẩu và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định thì được xử lý về thuế như sau;

1) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ không tiếp tục sản xuất hàng xuất khẩu ra nước ngoài:

a- Nếu cả hai doanh nghiệp đều đã nộp thuế (doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nộp thuế lần 1, doanh nghiệp nhận hàng trong nước nộp thuế lần 2) thì xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp nộp lần 1.

b- Nếu doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu mở tờ khai hàng nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công hàng xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước tiếp nhận hàng (nhập khẩu tại chỗ) đã thực hiện nộp thuế theo quy định thì xử lý hoàn thuế (thanh Khoản thuế) cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ.

2) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì khi có sản phẩm thực xuất khẩu sẽ xử lý hoàn thuế (thanh Khoản) cho cả hai doanh nghiệp.

* Thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định tương ứng đối với từng loại hình đã được quy định tại các văn bản hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng hình thức này để trốn thuế của Nhà nước.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 251TCHQ/KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu251TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2004
Ngày hiệu lực16/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 251TCHQ/KTTT

Lược đồ Công văn 251 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 251 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu251TCHQ/KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành16/01/2004
        Ngày hiệu lực16/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 251 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 251 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

           • 16/01/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực