Công văn 251/TCLN-KHTC

Công văn 251/TCLN -KHTC năm 2018 về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 251/TCLN -KHTC 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng rừng thay thế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/TCLN-KHTC
V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rng và trồng rừng thay thế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh;
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rng cấp tỉnh.

Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và trồng rừng thay thế trong năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR và Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR cho các bên liên quan. Xây dựng kế hoạch thu chi, xác định diện tích được chi trả và quản lý sử dụng tiền DVMTR theo quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư số 04/2018/TT-BTC.

2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm, các Hạt Kiểm Lâm và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xây dựng bản đồ dịch vụ môi trường rừng làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức trồng rừng thay thế nộp tiền qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoàn thành trong năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT vquy định trng rng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.

4. Triển khai thanh toán, chuyển tiền DVMTR cho chủ rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rng trên địa bàn tỉnh qua tài khoản ngân hàng thương mại ở các khu vực thuận lợi.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rng các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- UBND cấp tỉnh (báo cáo và phối hợp chỉ đạo);
- LĐTC;
- Quỹ BV&PTR VN (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 251/TCLN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu251/TCLN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2018
Ngày hiệu lực28/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 251/TCLN-KHTC

Lược đồ Công văn 251/TCLN -KHTC 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng rừng thay thế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 251/TCLN -KHTC 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng rừng thay thế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu251/TCLN-KHTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Bá Ngãi
        Ngày ban hành28/02/2018
        Ngày hiệu lực28/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 251/TCLN -KHTC 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng rừng thay thế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 251/TCLN -KHTC 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng rừng thay thế

           • 28/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực