Công văn 2510/BNN-KHCN

Công văn 2510/BNN-KHCN báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2510/BNN-KHCN năm 2013 kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp Bộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/BNN-KHCN
V/v Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2012

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Tổng cục Thủy sản.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao việc quản lý một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các tổng cục tại Quyết định số 103/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/01/2011. Trong đó, giao Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 27 nhiệm vụ, Tổng cục Thủy lợi 11 nhiệm vụ và Tổng cục Thủy sản 09 nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Tổng cục báo cáo kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ kết thúc năm 2012 với các nội dung chính: tên nhiệm vụ; mục tiêu (nếu có thay đổi); tổng kinh phí; thời gian thực hiện; kết quả đạt được của từng đề tài, dự án; các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận hoặc đề nghị công nhận có thể chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đánh giá xếp loại đề tài, dự án của Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo gửi về Bộ (thông qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10/6/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2510/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2510/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2510/BNN-KHCN năm 2013 kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2510/BNN-KHCN năm 2013 kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2510/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Văn Bầm
        Ngày ban hành30/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2510/BNN-KHCN năm 2013 kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2510/BNN-KHCN năm 2013 kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

              • 30/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực