Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT

Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về thực hiện công bố hợp quy thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT 2019 hợp quy thức ăn hóa chất xử lý môi trường thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/TCTS-KHCN&HTQT
V/v thực hiện công bố hợp quy thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố
- Các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định
- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu phải công bố hợp quy đối với các sản phẩm quy định tại các Quy chuẩn này từ ngày 01/01/2020. Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đúng qui định và ổn định sản xuất thủy sản, Tổng cục Thủy sản đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-2 : 2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT VÀ QCVN 02-32-1 : 2019/BNNPTNT) ban hành kèm theo 02 Thông tư trên đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thức ăn, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm qui định tại các Quy chuẩn nói trên tại địa phương thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;

- Triển khai ngay công việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2. Tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định

- Thực hiện việc đăng ký, xin chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp các Quy chuẩn nói trên tại các cơ quan có thẩm quyền;

- Chủ động hướng dẫn, thực hiện đánh giá sự phù hợp quy chuẩn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo đúng qui định.

3. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm

- Phối hợp với các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được chỉ định (Danh sách được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng) thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo các Quy chuẩn nêu trên;

- Nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm theo qui định tại các Quy chuẩn và các qui định khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Tổng cục Thủy sản để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT; PC;
- TT Tin học và Thống kê (website Bộ);
- Lưu: VT, KHCN&HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2510/TCTS-KHCN&HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2019
Ngày hiệu lực07/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT

Lược đồ Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT 2019 hợp quy thức ăn hóa chất xử lý môi trường thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT 2019 hợp quy thức ăn hóa chất xử lý môi trường thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2510/TCTS-KHCN&HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
        Người kýTrần Đình Luân
        Ngày ban hành07/11/2019
        Ngày hiệu lực07/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT 2019 hợp quy thức ăn hóa chất xử lý môi trường thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT 2019 hợp quy thức ăn hóa chất xử lý môi trường thủy sản

           • 07/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực