Công văn 2512/TCT-KK

Công văn 2512/TCT-KK năm 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2512/TCT-KK 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng từ quý sang tháng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2512/TCT-KK
V/v chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 2987/CT-KK ngày 07/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc kê khai thuế liên quan đến chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ quý sang tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế):

"b) Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền ktừ 50 tỷ đng trở xuống".

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.2 Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế):

"b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ...

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

Ví dụ...

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn đnh đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.".

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH quản lý và đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia (mã số thuế 3900413365) và Công ty cổ phần điện mặt trời HCG Tây Ninh (mã số thuế 3901246332) đang thực hiện khai thuế GTGT theo quý tính đến hết quý 1/2019 thì tiếp tục khai thuế GTGT theo quý trọn năm dương lịch 2019. Trường hợp cuối năm 2019, 2 Công ty trên vẫn có nhu cầu chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng thì lập Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng theo mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp xem xét áp dụng khai thuế GTGT theo tháng kể từ kỳ tính thuế tháng 01/2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG V KÊ KHAI VÀ KTOÁN THUẾ
Lê Thị
Duyên Hải

 

Thuộc tính Công văn 2512/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2512/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(15/07/2019)

Download Công văn 2512/TCT-KK

Lược đồ Công văn 2512/TCT-KK 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng từ quý sang tháng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2512/TCT-KK 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng từ quý sang tháng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2512/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2512/TCT-KK 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng từ quý sang tháng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2512/TCT-KK 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng từ quý sang tháng

            • 21/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực