Công văn 2513/BXD-QLN

Công văn 2513/BXD-QLN năm 2017 về trả lời văn bản 6137/UBND-ĐT đề nghị hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2513/BXD-QLN 2017 hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 6137/UBND-ĐT ngày 06/10/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6137/UBND-ĐT ngày 06/10/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha để áp dụng chung và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn này để phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư tại dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha được lựa chọn một trong ba hình thức để thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, trong đó có hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: “Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ phát triển nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Quỹ phát triển nhà ở này tiếp tục được hoạt động theo Điều lệ hoạt động đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ phát triển nhà ở để thực hiện cho vay phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc phân bổ nguồn thu từ quỹ đất 20% nói trên cho quỹ phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về trả lời văn bản số 6137/UBND-ĐT ngày 06/10/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, thực hiện theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Lưu: VT, Cục QLN (3b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2513/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2513/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2513/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2513/BXD-QLN 2017 hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2513/BXD-QLN 2017 hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2513/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2513/BXD-QLN 2017 hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2513/BXD-QLN 2017 hướng dẫn quy trình thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội

             • 25/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực