Công văn 2518/GSQL-GQ1

Công văn 2518/GSQL-GQ1 năm 2017 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2518/GSQL-GQ1 2017 đưa hàng về bảo quản


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH ZENO Việt Nam.

Trả lời công văn số 13102017/CV-TCHQ ngày 13/10/2017 của Công ty TNHH ZENO Việt Nam liên quan đến việc xin được phép mang hàng đi thử nghiệm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm b.3.3.1, khoản 2, Điều 7 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc danh sách doanh nghiệp vi phạm không được đưa hàng về bảo quản nhưng cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu doanh nghiệp đưa hàng hóa về địa điểm do cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ định để kiểm tra, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết đưa hàng về bảo quản như đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm b.3.3.1, khoản 2, Điều 7 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Công ty chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa và xuất trình kết quả kiểm tra đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH ZENO Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2518/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2518/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2518/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2518/GSQL-GQ1 2017 đưa hàng về bảo quản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2518/GSQL-GQ1 2017 đưa hàng về bảo quản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2518/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2518/GSQL-GQ1 2017 đưa hàng về bảo quản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2518/GSQL-GQ1 2017 đưa hàng về bảo quản

            • 18/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực