Công văn 2521/BBCVT-VT

Công văn số 2521/BBCVT-VT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2521/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện TTLT quản lý đại lý Internet


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2521/BBCVT-VT
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 14/7/2005, Liên Bộ Bưu chính, Viễn thông, Văn hoá Thông tin, Công an, Kế hoạch Đầu tư đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet (sau đây gọi là “Thông tư 02”). Trong thời gian qua Thông tư 02 đã phát huy tác dụng tích cực đối với hoạt động quản lý đại lý Internet. Bộ Bưu chính, Viễn thông đánh giá cao các Sở Bưu chính, Viễn thông đã tích cực trong hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thông tư 02 trên địa bàn tỉnh/thành phố, đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của các đại lý Internet, đã tiến hành làm việc với các doanh nghiệp để nắm được tiến độ triển khai công tác quản lý các đại lý Internet và báo cáo kết quả cũng như có ý kiến đề xuất về Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Nhằm tạo Điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Internet trong việc triển khai các qui định của Thông tư 02, ngày 14/12/2005 Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có công văn số 2520/BBCVT-VT hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nội dung về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý đại lý Internet. Bộ đã sao gửi các Sở công văn này để các Sở có kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước ở địa phương cho phù hợp.

Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thêm các Sở việc thi hành một số nội dung thuộc Thông tư 02 này như sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố về việc phân cấp thanh kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet phù hợp với Điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố trong việc xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm các doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trong hoạt động đại lý Internet.

3. Việc triển khai kiểm tra hoạt động của các đại lý cần phải được thực hiện định kỳ, thường xuyên và tránh chồng chéo. Riêng kiểm tra việc cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý đại lý Internet đặt tại các đại lý và việc kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp Internet được thực hiện theo tiến độ qui định tại Thông tư 02 và công văn số 2520/BBCVT-VT ngày 14/12/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

4. Có biện pháp, kế hoạch để tuyên truyền rộng rài Thông tư 02 đến người sử dụng và các Điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh/ thành phố và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Thông tư này, đặc biệt là về quy định thời gian kinh doanh của đại lý Internet và quy định đối tượng sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet.

5. Vào tuần đầu tiên của Tháng 7 và Tháng giêng hàng năm báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông về tình hình hoạt động của các đại lý Internet và tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp và đại lý Internet tại địa phương tính đến ngày 31/6 hoặc 31/12 của Quý trước đó.

6. Phối hợp với Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông trong công tác thanh kiểm tra tình hình kinh doanh dịch vụ Internet nói chung và tình hình hoạt động đại lý Internet nói riêng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện, triển khai Thông tư 02, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Bưu chính, Viễn thông để được hướng dẫn, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ BCVT;
- Lưu VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Ngọc Mơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2521/BBCVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2521/BBCVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2005
Ngày hiệu lực14/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2521/BBCVT-VT

Lược đồ Công văn 2521/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện TTLT quản lý đại lý Internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2521/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện TTLT quản lý đại lý Internet
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2521/BBCVT-VT
       Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
       Người ký***, Lê Thị Ngọc Mơ
       Ngày ban hành14/12/2005
       Ngày hiệu lực14/12/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2521/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện TTLT quản lý đại lý Internet

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2521/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện TTLT quản lý đại lý Internet

             • 14/12/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực