Công văn 2523/BHXH-CST

Công văn 2523/BHXH-CST năm 2016 về rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2523/BHXH-CST rà soát nhập dữ liệu trả sổ bảo hiểm xã hội người lao động Hà Nội 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/BHXH-CST
V/v Rà soát, nhập dữ liệu, trả sổ BHXH cho người lao động.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2014. Trong đó quy định ktừ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp và quản lý s BHXH. Đtriển khai việc bàn giao sBHXH cho người lao động (NLĐ) quản lý theo quy định của Luật, Bảo him xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) phối hợp thực hiện một số việc sau:

1. Thống kê sổ BHXH và cập nhật dữ liệu

Đơn vị thực hiện thống kê toàn bộ sBHXH của NLĐ do đơn vị đang quản lý, lập danh sách giao nhận sổ BHXH (mẫu đính kèm) chuyn đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu đthực hiện rà soát, cập nhập bổ sung dữ liệu đang quản lý và in lại sBHXH theo mẫu mới trưc khi trả sổ cho NLĐ.

Đối với các đơn vị có đủ nhân lực làm công tác BHXH, đề nghị phối hợp, hỗ trợ cơ quan BHXH nhập dữ liệu người tham gia tại đơn vị. Cơ quan BHXH cung cấp Modul nhập và dữ liệu hiện có để đơn vị cập nhật bổ sung tạo điều kiện để đơn vị có dữ liệu theo dõi quản lý quá trình tham gia BHXH của NLĐ tại đơn vị.

Lưu ý: Đđảm bảo tính chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trước khi chuyn sđến cơ quan BHXH, đơn vị rà soát thông tin trên s BHXH như ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, chức danh công việc ………..so với hồ sơ gốc đơn vị đang quản lý và hồ sơ nhân thân của NLĐ. Trường hợp có sai lệch thông tin, hướng dẫn NLĐ bổ sung Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu TK1-TS) và hồ sơ làm căn cứ điều chnh, đơn vị tập hợp gửi kèm sBHXH để cơ quan BHXH có căn cứ điều chnh, b sung.

2. Tiếp nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH do quan BHXH (in sau khi cập nhật bổ sung dữ liệu) chuyển đến, thực hiện:

- Chuyn NLĐ kiểm tra đối chiếu, ký xác nhận. Trường hợp còn sai lệch cần bsung, ghi nội dung cần điều chnh và cung cấp hồ sơ làm căn cứ điu chnh theo yêu cầu trên.

- Ký, đóng dấu xác nhận Phiếu đối chiếu.

- Chuyn lại cơ quan BHXH đlưu trữ và tiếp tục điều chỉnh (nếu có sai sót).

3. Nhn li sổ BHXH và 02 Danh sách Giao nhn sổ BHXH từ cơ quan Bảo him xã hội để bàn giao cho NLĐ

Khi bàn giao sổ BHXH, yêu cầu NLĐ ký nhận vào 02 bản danh sách (01 bn lưu tại đơn vị để quản lý; 01 bản chuyn cơ quan BHXH để theo dõi).

Đối với trường hợp phải điều chỉnh lại, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chuyn tiếp Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH về đơn vị đký xác nhận lại.

4. Phương thức giao nhận giữa quan BHXH và đơn vị trong quá trình thực hiện

Việc giao nhận sBHXH giữa đơn vị và cơ quan BHXH được thực hiện thông qua bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa, tránh tình trạng thất lạc h sơ, sBHXH, nâng cao trách nhiệm của cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động.

Đsổ BHXH đến tay người lao động quản lý đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định, Bo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Ông (Bà) thtrưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quan tâm triển khai và phối hp với cơ quan BHXH đthực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (b/cáo);
- Các PGĐ (c/đạo);
- Các phòng NV;
- BHXH quận, huyện, tx;
- Website BHXH HN;
- Lưu VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thị Mai Phương

 

Tên đơn vị: ………………………..

Mã đơn vị: ………………………...

Địa chỉ: ........................................

 

 

DANH SÁCH GIAO NHẬN S BẢO HIM XÃ HỘI

STT

H và tên

Số sổ BHXH

Ghi chú

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số s BHXH đơn vị nộp cho cơ quan BHXH: ……………………………………………

(Bng chữ: …………………………………………………………………………………………)

Tổng số sBHXH cơ quan BHXH bàn giao cho đơn vị: ……………………………………..

(Bng chữ: ………………………………………………………………………………………...)

 

………., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

………., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÊN GIAO
(Đơn vị)

BÊN NHẬN
(CQ BHXH)

 

BÊN GIAO
(CQ BHXH)

BÊN NHẬN
(Đơn vị)

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2523/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2523/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực08/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2523/BHXH-CST rà soát nhập dữ liệu trả sổ bảo hiểm xã hội người lao động Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2523/BHXH-CST rà soát nhập dữ liệu trả sổ bảo hiểm xã hội người lao động Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2523/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýHuỳnh Thị Mai Phương
        Ngày ban hành08/11/2016
        Ngày hiệu lực08/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2523/BHXH-CST rà soát nhập dữ liệu trả sổ bảo hiểm xã hội người lao động Hà Nội 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2523/BHXH-CST rà soát nhập dữ liệu trả sổ bảo hiểm xã hội người lao động Hà Nội 2016

             • 08/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực