Công văn 2523/GSQL-GQ2

Công văn 2523/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2523/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của DNCX

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Inoac Việt Nam.
(Lô 36, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số IVC-TCHQ-180702 ngày 13/7/2018 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam về mua bán hàng hóa trong cùng một DNCX giữa chức năng sản xuất và chức năng thương mại, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 5 Điều 33 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định “5...Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo Điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

- Khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định “2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Inoac Việt Nam nêu tại công văn IVC-TCHQ-180702 ngày 13/7/2018: Công ty là DNCX thì Công ty được bán vào thị trường nội địa các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại; thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC); việc khai báo mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành P.TCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Thuộc tính Công văn 2523/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2523/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2523/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2523/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2523/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2523/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực13/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2523/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2523/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất

           • 13/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực