Công văn 2523/UBND-VX

Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố

Nội dung toàn văn Công văn 2523/UBND-VX 2021 thay đổi phương thức làm việc cơ quan thời gian giãn cách Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/UBND-VX
Về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 2510/UBND-VX ngày 27 tháng 7 năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các biện pháp phù hợp để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai cho cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc thực hiện nghiêm túc Công văn số 2510/UBND-VX ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị khi tham gia lưu thông trên đường từ nơi cư trú đến trụ sở cơ quan, đơn vị và ngược lại phải thực hiện một trong các nội dung sau, để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện:

- Đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị (gọi chung là thẻ công chức), thẻ ngành hoặc mặc đồng phục ngành, kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác của cơ quan, đơn vị.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện xe ô tô cá nhân để di chuyển thì phải có giấy xác nhận công tác (màu xanh dương đối với người làm nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và màu đỏ đối với lực lượng làm công tác/hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; kích thước 20cm x 20cm) do cơ quan, đơn vị cấp (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, có đóng dấu treo của cơ quan, đơn vị), được dán trên mặt kính trước của xe để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương trú đóng tại Thành phố quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện Văn bản này và các văn bản khác có liên quan về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;
- Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN và các ĐT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí Thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX-TC) 38
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2523/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2523/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2021
Ngày hiệu lực28/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(03/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2523/UBND-VX 2021 thay đổi phương thức làm việc cơ quan thời gian giãn cách Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2523/UBND-VX 2021 thay đổi phương thức làm việc cơ quan thời gian giãn cách Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2523/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hòa Bình
        Ngày ban hành28/07/2021
        Ngày hiệu lực28/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (03/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2523/UBND-VX 2021 thay đổi phương thức làm việc cơ quan thời gian giãn cách Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2523/UBND-VX 2021 thay đổi phương thức làm việc cơ quan thời gian giãn cách Hồ Chí Minh

           • 28/07/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực