Công văn 2525/BXD-KTXD

Công văn 2525/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2525/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn về một số vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn tại văn bản số 17176/LSP-DA ngày 11/09/2017 về việc đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC và văn bản số 17178/LSP-DA ngày 15/09/2017 giải thích thêm về nội dung văn bản số 17176/LSP-DA ngày 11/09/2017. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về xử lý chuyển tiếp

Điều 53 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (gọi tắt là Nghị định 37/2015/NĐ-CP) và Điều 19 Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (gọi tắt là Thông tư 30/2016/TT-BXD) quy định đối với việc xử lý chuyển tiếp nội dung hợp đồng xây dựng như sau:

- Trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Nghị định/ Thông tư này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp.

- Trường hợp đã đóng thầu hoặc đang trong quá trình đàm phán hợp đồng thì nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Nghị định/ Thông tư này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

2. Về luật điều chỉnh của hợp đồng

Điều 2 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Theo đó, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng năm 2014 và hợp đồng xây dựng phải áp dụng hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Về giá trị thầu phụ

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 30/2016/TT-BXD quy định “Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC. Theo đó trong trường hợp của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, đối với các gói thầu đã đóng thầu và bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng trước ngày có hiệu lực (20/2/2017) của Thông tư 30/2016-TT-BXD thì nếu có thay đổi về nội dung cần báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

4. Về khái niệm bồi thường hợp đồng và giới hạn trách nhiệm

Khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng quy định “đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm”.

Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận”.

Đề nghị Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn căn cứ các điều khoản nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thực hiện theo quy định.

5. Về đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình

Để chứng minh được khả năng tài chính đảm bảo đủ vốn để thanh toán theo hợp đồng, đối với phần vốn nhà nước, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn cần chứng minh thông qua kế hoạch phân bổ vốn và chủ trương đầu tư được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền; đối với phần vốn vay, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn cần chứng minh được các cam kết cho vay của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trung gian về khả năng tài chính đảm bảo thanh toán theo đúng tiến độ cam kết của dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2525/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2525/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2525/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 2525/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2525/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2525/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2525/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2525/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn về vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực