Công văn 2525/TCT-CS

Công văn 2525/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2525/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2534/CT-KTr, công văn 1277/CT-KTr của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nht, chia, tách, giải thể, phá sản, chm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nht, chia, tách, giải th, phá sản, chm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải th, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chnh lại s thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khu trừ hoặc đã được hoàn. Việc kê khai, nh nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản của dự án đu tư hoặc chuyn đi mục đích sn xuất, kinh doanh của dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chnh lại s thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật v giải thể, phá sản thì đối với s thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty TNHH MTV Nhựa Sông Tiền nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể nếu có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 và Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH Nhựa Sông Tiền đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho Chi cục Thuế huyện Ging Trôm thì việc xử lý s thuế còn được khấu trừ, số thuế nộp thừa được xử lý theo hướng dẫn tại điểm 5 Phụ lục I công văn số 5920/TCT-KK ngày 25/12/2017 (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn
(để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 2525/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2525/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2019
Ngày hiệu lực24/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(15/07/2019)

Download Công văn 2525/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2525/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2525/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2525/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành24/06/2019
        Ngày hiệu lực24/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2525/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2525/TCT-CS 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng

            • 24/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực