Công văn 2526/BNN-TCTL

Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/BNN-TCTL
V/v củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 957/PC-VPCP ngày 01/7/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc trả lời một số địa phương, trong đó, có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thủy lợi, đường giao thông nông thôn tại văn bản số 810/TTr-UBND ngày 23/6/2011. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao đối với việc quản lý công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về các công trình đê chắn lũ xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy; hồ Cái xã Phú Lai huyện Yên Thủy và hệ thống kênh mương Tràn Chẹ: Việc đầu tư củng cố, nâng cấp phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn Tỉnh (đối với đê chắn lũ xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy) và quy hoạch thủy lợi của Tỉnh (đối với hồ Cái xã Phú Lai huyện Yên Thủy và hệ thống kênh mương Tràn Chẹ). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch nêu trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

2. Về công trình hồ Khoang Đầm xã Đa Phúc: Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được hồ sơ dự án, nên không có cơ sở xác định tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư,…để có ý kiến theo đề nghị của Tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN&PTNT Hòa Bình;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2526/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2526/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2526/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành01/09/2011
        Ngày hiệu lực01/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình

              • 01/09/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực