Công văn 2530/TCHQ-GSQL

Công văn 2530/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2530/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2530/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Liên quan đến vướng mắc của đơn vị khi tiến hành xử lý thủ tục hải quan cho mặt hàng than có C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến khai báo 02 số hóa đơn thương mại:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 quy định về hóa đơn do nước thứ ba phát hành. Theo đó, cơ quan hải quan Hải quan chp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn do nước thứ ba phát hành. Việc ghi 02 số hóa đơn tại ô số 10 trên C/O là hóa đơn do công ty có trụ sở tại nước thứ ba phát hành (người xuất khẩu xuất khẩu trên tờ khai hải quan) và hóa đơn do người xin cấp C/O phát hành (người xuất khẩu đứng tên trên C/O) không ảnh hưởng đến việc xem xét tính hợp lệ của C/O.

2. Vướng mắc liên quan đến C/O cấp không đúng thể thức C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 quy định về hóa đơn do nước thứ ba phát hành, trong đó hướng dẫn C/O phải được đánh du vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn trên C/O.

Theo đó, các C/O không được cấp đúng thể thức quy định thì không được xem xét để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

3. Vướng mắc liên quan đến xử lý các lô hàng không được chấp nhận C/O vì C/O không được cấp đúng quy định:

Đối với các C/O không được cấp đúng quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT thì không đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017. Tuy nhiên, trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa khai báo của người khai hải quan trên tờ khai hải quan, trên C/O và chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan thì hàng hóa vẫn được thông quan.

Đối với các trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O nhưng sau đó đã nộp hết các C/O đã nợ, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ căn cứ tại Mục 2, công văn số 451/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2018 và Mục 1 công văn số 978/TCHQ GSQL ngày 13/02/2018 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

(Tổng cục Hải quan gửi lại 02 bản gốc C/O số tham chiếu 000198/KBL/2018 và số 000138/KBL/2018 để đơn vị xử lý theo quy định)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2530/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2530/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2530/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2530/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2530/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2530/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2530/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2530/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực