Công văn 2533/TCHQ-PC

Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 03/HQQNg-NV ngày 4/01/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008) thì “…Trong trường hợp người vi phạm hành chính cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không có mặt tại địa điểm xảy ra vi phạm thì biên bản được lập xong phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến…”. Theo đó:

- Trường hợp nếu biên bản về vi phạm hành chính được lập để lấy chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm thì người có thẩm quyền lập biên bản phải lấy chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm, khi đó biên bản mới có giá trị pháp lý;

- Trường hợp nếu biên bản về vi phạm hành chính được lập để lấy chữ ký của người chứng kiến thì người có thẩm quyền lập biên bản phải lấy chữ ký của người chứng kiến, trường hợp người chứng kiến từ chối ký (theo khoản 3 Điều 55 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính) thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản khi đó biên bản mới có giá trị pháp lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn (báo cáo);
- Văn phòng Tổng cục (để theo dõi);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, PC(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2533/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2533/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2011
Ngày hiệu lực01/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2533/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Văn Hải
        Ngày ban hành01/06/2011
        Ngày hiệu lực01/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2533/TCHQ-PC vướng mắc trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính

           • 01/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực