Công văn 2534/BNN-KHCN

Công văn 2534/BNN-KHCN năm 2014 báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2534/BNN-KHCN báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2534/BNN-KHCN
V/v: Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản
- Tổng cục Lâm nghiệp
- Cục Trồng trọt
- Cục Thú y
- Cục Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được văn bản số 1204/UBKHCNMT13 ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường Quốc hội khóa 13 về việc đề nghị báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đa dạng sinh học.

Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo theo lĩnh vực quản lý của đơn vị (mẫu báo cáo gửi kèm). Báo cáo gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường trước ngày 16/6/2014 để tổng hợp báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (báo cáo)
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

MẪU BÁO CÁO
(Ban hành kèm công văn số 2534/BNN-KHCN ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Khái quát tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy ….

Các Nghị định, thông tư .... đã giao trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện luật đa dạng sinh học

2. Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật đa dạng sinh học

- Tổ chức thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

- Khai thác, bảo tồn các loài sinh vật, loài nguy cấp ưu tiên bảo vệ, quy định vùng cấm khai thác, vùng cấm có thời hạn để bảo vệ giống loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng

- Cơ chế chính sách đối với khu bảo tồn

- Chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen

3. Tổ chức thực hiện: kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong quản lý đa dạng sinh học

4. Một số kết quả đạt được

- Việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình, qui hoạch, kế hoạch

- Việc khai thác và bảo tồn các sinh nguồn gen ưu tiên bảo vệ

- Về hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học

- Việc việc quản lý sinh vật ngoại lai

- Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

5. Công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành???

6. Những thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi:

- Khó khăn:

7. Kiến nghị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2534/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2534/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2534/BNN-KHCN báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2534/BNN-KHCN báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2534/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2534/BNN-KHCN báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2534/BNN-KHCN báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đa dạng sinh học 2014

              • 28/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực