Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH

Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2534/TCHQ-CCHĐH
V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện TTHQĐT tại Bình Dương  

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Phúc đáp công văn số 957/HQBD-NV ngày 22/4/2010 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ:

Theo quy định tại Thông tư 222/TT-BTC ngày 25/11/2009, thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện trên Mẫu tờ khai hải quan điện tử chung với tiêu chí và khuôn dạng được quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục I Thông tư 222/2009/TT-BTC Thông tin Mã người chỉ định giao hàng và Người chỉ định giao hàng đã được quy định tại tiêu chí 1.1.15 và 1.1.16 Mẫu này để sử dụng cho trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Đây là các tiêu chí đặc thù dành riêng để quản lý loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, đã được lưu giữ trên bản khai điện tử, không cần phải thể hiện trên Tờ khai hải quan điện tử in. Tuy nhiên, hiện nay Phần mềm khai hải quan điện tử của doanh nghiệp và Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử chưa được cập nhật các tiêu chí này.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Từ nay đến 30/6/2010: người nhập khẩu tại chỗ khai báo tại ô “Người nhập khẩu”, người xuất khẩu tại chỗ khai báo tại ô “Người xuất khẩu tại chỗ”, “Người chỉ định giao hàng” khai báo tại ô Ghi chép khác.

- Từ ngày 1/7/2010: sử dụng phiên bản Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đã cập nhật các tiêu chí Mã người chỉ định giao hàng và Người chỉ định giao hàng theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan. Thông tin về “Người chỉ định giao hàng” sẽ được thể hiện tự động trên ô Ghi chép khác.

2. Về thủ tục thanh khoản loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc xác định ngày thông quan đối với các lô hàng thực hiện thủ tục hải quan điện tử loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu để thanh khoản khi sử dụng phần mềm thanh khoản hiện hành (phần mềm thanh khoản cho khai từ xa) như sau:

- Tờ khai thông quan luồng Xanh: Ngày thông quan là ngày Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử chấp nhận thông quan theo quy định tại Điểm 5.1 Bước 1 Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2009.

- Tờ khai thông quan luồng Vàng (nộp hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy): Ngày thông quan là ngày công chức Bước 2 quyết định thông quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo quy định tại Điểm 2.2 Bước 2 Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2009.

- Tờ khai thông quan luồng Đỏ: Ngày thông quan là ngày công chức Bước 3 xác nhận thông quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Khoản 3 Bước 3 Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2009.

- Tờ khai được xác nhận “Giải phóng hàng”, “Đưa hàng hóa về bảo quản”; Ngày thông quan là ngày công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn tất hồ sơ tiếp nhận đầy đủ các chứng từ chậm nộp, xử lý các vướng mắc từ công chức đã giải quyết thủ tục cho lô hàng xác nhận thông quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo quy định tại Khoản 2 Bước 5 Mục 2 Phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2009.

Về chức năng tự động cập nhật các thông tin như kiểm hóa, ngày hoàn thành, ngày thực xuất vào phần mềm quản lý hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện trong phiên bản số 2.7.9.3 ngày 10/5/2010. Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương cập nhật và thực hiện.

3. Về việc cập nhật biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính vào Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử:

Cục Công nghệ thông tin và thống kê đang tiến hành việc cập nhật và dự kiến sẽ hoàn thiện trước ngày 22/5/2010.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục hải quan đang thực hiện thủ tục hải quan điện tử để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2534/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH

Lược đồ Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2534/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người ký***
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan điện tử

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2534/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan điện tử

           • 18/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực