Công văn 2537/TCT-CS

Công văn 2537/TCT-CS năm 2019 về điều chỉnh đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2537/TCT-CS 2019 điều chỉnh đơn giá thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/TCT-CS
V/v điều chnh đơn giá thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 143/CT-THNVDT ngày 23/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh v/v điều chnh đơn giá thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 14. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê trả tiền thuê hàng năm

1. Đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trả tiền hàng năm của mỗi dự án được ổn định 05 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ giao đất sang thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Hết thời gian ổn định, Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưng Chi cục thuế điều chnh lại đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước áp dụng cho thời gian tiếp theo theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định này.”

- Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao quy định:

“Điều 4. Xác định tiền thuê đất trong Khu kinh tế

1. Trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, đơn giá thuê đất hàng năm được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất. Trong đó:

……………………

2. Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đu giá được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được Ban quản lý Khu kinh tế quyết định cho thuê đất hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê đất. Hết thời gian ổn định, Ban quản lý Khu kinh tế điều chnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chnh.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm không qua hình thức đu giá theo quy định của pháp luật tại các Khu kinh tế thì thời gian ổn định đơn giá thuê đất là 05 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPKhoản 2 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Do vậy, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nêu tại công văn số 143/CT-THNVDT ngày 23/01/2019 là không phù hợp với các quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2537/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2537/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2019
Ngày hiệu lực24/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2537/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2537/TCT-CS 2019 điều chỉnh đơn giá thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2537/TCT-CS 2019 điều chỉnh đơn giá thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2537/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành24/06/2019
        Ngày hiệu lực24/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2537/TCT-CS 2019 điều chỉnh đơn giá thuê đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2537/TCT-CS 2019 điều chỉnh đơn giá thuê đất

            • 24/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực