Công văn 2537/UBND-KH

Công văn 2537/UBND-KH năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT- BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2537/UBND-KH 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/UBND-KH
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT- BXD.

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- U
BND các huyện, thành phố trong tỉnh;
-
Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 01/2015/TT-BXD) về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét văn bản số 444/SXD-KTXD ngày 08/5/2015 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD;

y ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. K từ ngày 15/5/2015, khi xác định tổng mức đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình phải áp dụng trên cơ sở đơn giá nhân công theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

2. Đối với tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15/5/2015: thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã phê duyệt không phải điều chỉnh dự án.

3. Đối vi dự toán công trình, dự toán các gói thầu đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015:

- Nếu đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

- Nếu chưa tổ chức đấu thầu, đang tổ chức đấu thầu hoặc đã phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thu nhưng chưa ký kết hợp đồng thì chủ đầu tư t chức điều chỉnh phn đơn giá nhân công trong dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

4. Đối với các gói thầu thuộc các nguồn vốn của Nhà tài trợ (ODA, ADB...) khi đã được Nhà tài trợ cho phép tổ chức đấu thầu hoặc đã trình Nhà tài trợ thông qua để phê duyệt kết quả đấu thầu trước ngày 15/5/2015 thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã trình Nhà tài trợ.

5. Giao Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh đơn giá nhân công cho phù hợp với quy định tại từng thời đim đ áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời giải quyết hoặc báo cáo, đ xuất UBND tỉnh giải quyết những phát sinh vướng mắc (nếu có) theo thm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo và CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2537/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2537/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực14/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2537/UBND-KH 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2537/UBND-KH 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2537/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực14/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2537/UBND-KH 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2537/UBND-KH 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Lâm Đồng

           • 14/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực