Công văn 2537/VPCP-V.III

Công văn 2537/VPCP-V.III năm 2016 điều chỉnh nội dung và phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 47, 48 và 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2537/VPCP-V.III điều chỉnh nội dung chuẩn bị Phiên họp 47 48 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/VPCP-V.III
V/v Điều chỉnh nội dung và phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 47, 48 và 49 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 169/TTKQH-TH ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 47 (dự kiến từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2016); Phiên họp thứ 48 (dự kiến từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2016) và Phiên họp thứ 49 (dự kiến từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ như sau:

1. Đối với Phiên họp th 47 của UBTVQH

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

- Dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính.

- Dự thảo Nghị quyết vtiêu chuẩn đơn vị hành chính và việc nhập chia Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

c) Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị.

2. Đối với Phiên họp thứ 48 của UBTVQH

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017.

3. Đối với Phiên họp thứ 49 của UBTVQH

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Luật thực hành, Tiết kiệm chống lãng phí năm 2015.

- Báo cáo của Chính phủ về việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, Tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015.

- Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên.

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

- Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

- Dự thảo Nghị quyết về chế độ và các Điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

4. Đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016: đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin lùi thời gian trình Quốc hội Báo cáo này sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2668/BKHĐT-TH ngày 08 tháng 4 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 169/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các V
: PL, KTTH, KTN, NC, TCCV; KGVX, TH, TKBT; VP BCSĐCP;
- Lưu: VT
, V.III (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2537/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2537/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2537/VPCP-V.III điều chỉnh nội dung chuẩn bị Phiên họp 47 48 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2537/VPCP-V.III điều chỉnh nội dung chuẩn bị Phiên họp 47 48 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2537/VPCP-V.III
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýKiều Đình Thụ
       Ngày ban hành12/04/2016
       Ngày hiệu lực12/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2537/VPCP-V.III điều chỉnh nội dung chuẩn bị Phiên họp 47 48 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2537/VPCP-V.III điều chỉnh nội dung chuẩn bị Phiên họp 47 48 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016