Công văn 2538/GSQL-GQ1

Công văn 2538/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2538/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3158/HQHCM-GSQL ngày 12/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu cân điện tử (dạng cân bàn) dùng trong y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN thì “Đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu Cơ quan Hải quan chỉ cho phép thông quan khi tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) nhập khẩu phương tiện đo đó có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2538/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2538/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2538/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2538/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế

            • 20/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực