Công văn 254/KCB-NV

Nội dung toàn văn Công văn 254/KCB-NV 2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/KCB-NV
V/v triển khai Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Ngày 14/3/2022, Bộ Y tế đã ký Quyết định số 604/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”. Để triển khai hiệu quả Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Y tế ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

1. Triển khai thực hiện “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” ban hành tại Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022.

2. Khi triển khai “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”, đề nghị hướng dẫn, làm rõ một số nội dung như sau:

a) Điểm a, mục 5.4 quy định “a) Người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.”. “Nơi cách ly” trong quy định này được hiểu là phòng cách ly trong nhà. Người mắc COVID-19 có thể ra khỏi nơi cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà.

b) Mục 5.1.3 “Người lớn (trên 16 tuổi)”: đề nghị hướng dẫn là “Người lớn và trẻ em trên 16 tuổi”.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế ngành khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa giáo văn xã - VPCP;
- Vụ KHTC, Vụ TTBCTYT, Vụ BHYT, Cục YTDP, Cục QLMTYT, Cục QLD (để ph/h);
- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để ph/h);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 254/KCB-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu254/KCB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2022
Ngày hiệu lực15/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 254/KCB-NV 2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 254/KCB-NV 2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu254/KCB-NV
       Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
       Người ký***, Nguyễn Trọng Khoa
       Ngày ban hành15/03/2022
       Ngày hiệu lực15/03/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 254/KCB-NV 2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19

             Lịch sử hiệu lực Công văn 254/KCB-NV 2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19

             • 15/03/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực