Công văn 254/LN-ĐTCBLN

Công văn số 254/LN-ĐTCBLN về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng do Cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 254/LN-ĐTCBLN rà soát quy hoạch 3 loại rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 254/LN-ĐTCBLN
V/v: Rà soát quy hoạch 3 loại rừng

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2006

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh;
- Chi Cục Lâm nghiệp các tỉnh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, Cục Lâm nghiệp hướng dẫn bổ sung một số Điểm cần lưu ý trong việc triển khai rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng như sau:

1. Chi phí rà soát, quy hoạch 3 loại rừng

Để làm cơ sở cho việc lập dự toán kinh phí cho công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc, Cục Lâm nghiệp đã xây dựng chi phí rà soát, quy hoạch 3 loại rừng chi Tiết tại phụ biểu 1, 2, 3.

2. Diện tích đất lâm nghiệp

Bảng diện tích khống chế lý thuyết Cục Lâm nghiệp đã gửi các đơn vị theo Văn bản số 110/LN-ĐTCB ngày 26/01/2006. Tuy nhiên diện tích đất lâm nghiệp và diện tích rừng đặc dụng ở bảng trên của một số tỉnh chưa phù hợp. Vì vậy, các tỉnh cần Điều chỉnh lại cho phù hợp dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển lâm nghiệp của tỉnh, chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia và diện tích thống kê đất lâm nghiệp năm 2004 do Bộ công bố (ban hành theo Quyết định số 1116/QĐ/BNN-KL ngày 18/5/2005).

3. Về tiến độ thực hiện

Qua báo cáo cho thấy nhiều tỉnh còn lúng túng trong việc lập dự toán và phụ thuộc các đơn vị tư vấn, chưa căn cứ vào Văn bản số 334/BNN-LN ngày 15/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch rà soát 3 loại rừng để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo Chỉ thị số 38 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về nguồn kinh phí

Theo Chỉ thị số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối kinh phí cho việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tiến độ đề nghị UBND các tỉnh bố trí kinh phí ứng trước theo đề cương dự toán, đồng thời gửi dự toán về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bổ sung nguồn cho các tỉnh.

Cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí, lập kế hoạch và tổ chức lực lượng triển khai thực hiện trình Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt. Đồng thời gửi các Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Lâm nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính để tổng hợp và phối hợp trong việc triển khai thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐTCBLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Dương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 254/LN-ĐTCBLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu254/LN-ĐTCBLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 254/LN-ĐTCBLN

Lược đồ Công văn 254/LN-ĐTCBLN rà soát quy hoạch 3 loại rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 254/LN-ĐTCBLN rà soát quy hoạch 3 loại rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu254/LN-ĐTCBLN
        Cơ quan ban hànhCục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Quang Dương
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực15/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 254/LN-ĐTCBLN rà soát quy hoạch 3 loại rừng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 254/LN-ĐTCBLN rà soát quy hoạch 3 loại rừng

             • 15/03/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực