Công văn 2543/BNN-VP

Công văn 2543/BNN-VP năm 2014 phân công nhiệm vụ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2543/BNN-VP phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới 2014 Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2543/BNN-VP
V/v phân công nhiệm vụ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tổng cục Thủy lợi: Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về thủy lợi, chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, trong đó lưu ý về mô hình tổ chức thực hiện tiêu chí ở cấp xã. Thời hạn: Tháng 9 năm 2014.

2. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Thời hạn: Tháng 9 năm 2014.

3. Văn phòng Điều phối: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xây dựng, trình Bộ ban hành “Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân”, trong đó lưu ý nội dung rà soát quy hoạch phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời hạn: Tháng 9 năm 2014.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Văn phòng Điều phối và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
- Lưu VT.
(11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2543/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2543/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2543/BNN-VP phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới 2014 Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2543/BNN-VP phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới 2014 Bộ Nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2543/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành29/05/2014
        Ngày hiệu lực29/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2543/BNN-VP phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới 2014 Bộ Nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2543/BNN-VP phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng nông thôn mới 2014 Bộ Nông nghiệp

             • 29/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực