Công văn 2543/GSQL-GQ1

Công văn 2543/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng mẫu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2543/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chuyên ngành hàng mẫu nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2543/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chuyên ngành đối với hàng mẫu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam.
(Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn đề ngày 17/6/2019 của Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam về việc kiểm tra chất lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng mẫu nhập khẩu vào Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng:

Căn cứ khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018) thì trường hợp hàng mẫu để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chun kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng được min kim tra nhà nước v cht lượng khi nhập khu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty là hàng mẫu để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP dẫn trên thì được miễn kim tra nhà nước v cht lượng khi nhập khu.

2. Về việc dán nhãn năng lượng:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương thì việc dán nhãn năng lượng thực hiện trước khi đưa ra lưu thông. Do vậy, Công ty không phải thực hiện dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

3. Về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu:

Việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chi tiết hàng hóa kèm mã số HS tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 của Bộ Công Thương. Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg quy định: Quyết định này không áp dụng đối với những phương tiện, thiết bị tạm nhập, tái xuất, phục vụ sửa chữa thay thế, kim tra mức hiệu suất năng lượng”.

Về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu, ngày 28/7/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5010/TCHQ-GSQL hướng dẫn: “đi với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đăng ký công b hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) cho cơ quan hải quan đ xem xét giải quyết thủ tục hải quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công Thương.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, mục đích nhập khẩu và đối chiếu với các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2543/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2543/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2543/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2543/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chuyên ngành hàng mẫu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2543/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chuyên ngành hàng mẫu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2543/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2543/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chuyên ngành hàng mẫu nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2543/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chuyên ngành hàng mẫu nhập khẩu

         • 20/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực