Công văn 2543/LĐTBXH-TL

Công văn số 2543/LĐTBXH-TL về xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2543/LĐTBXH-TL xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2543/LĐTBXH-TL

V/v xác định quỹ tiền lương của HĐQT, TGĐ công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài

(Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 983/CV-VP ngày 06/7/2007 của Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về vấn đề tiền lương năm 2006 của Tổng giám đốc thấp hơn lương của Phó Tổng giám đốc, sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo công văn số 983/CV-VP nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy, đối với Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài được chuyển đổi từ đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thành công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006 là năm đầu tiên Công ty xây dựng riêng quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với quỹ tiền lương của người lao động theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, Công ty cần báo cáo với đại diện chủ sở hữu và cơ quan có liên quan xem xét mối quan hệ giữa mức tăng năng suất lao động và mức tăng tiền lương bình quân năm 2006 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cho phù hợp với đặc điểm nêu trên.

Do không đồng nhất về mặt bằng tiền lương nên trong năm 2006 có thể tạm thời chưa xét đến mối quan hệ giữa mức tăng năng suất lao động và mức tăng tiền lương bình quân, mà xem xét đến mối quan hệ giữa tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty tăng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2006 cũng phải tăng so với năm trước đã thực hiện. Từ năm 2007, khi đã xác định tiền lương cùng mặt bằng thì Công ty phải thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

2/ Về phụ cấp trách nhiệm của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến để nghiên cứu, trước mắt đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở LĐTBXH TP HCM;

- Lưu: VP, Vụ TLTC(3).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

 

 

 

 

Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2543/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2543/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2543/LĐTBXH-TL xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2543/LĐTBXH-TL xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2543/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực18/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2543/LĐTBXH-TL xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2543/LĐTBXH-TL xác định quỹ tiền lương của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực