Công văn 2546/BTTTT-VT

Công văn số 2546/BTTTT-VT về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2546/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22/2009/TT-BTTTT


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2546/BTTTT-VT
V/v: quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Các doanh nghiệp thông tin di động.

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư như sau:

1. Quy định tại Khoản 9, Điều 7:

a) Đối với chủ thuê bao bắt đầu sử dụng dịch vụ di động trả trước (quy định tại khoản 1 - Điều 6) là cá nhân, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009 chỉ được sử dụng một loại giấy tờ hoặc là chứng minh thư hoặc là hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

b) Đối với chủ thuê bao (quy định tại các khoản 2, 3, 4 - Điều 6) là cá nhân đã đăng ký thông tin thuê bao trước ngày 10 tháng 8 năm 2009 và đang sử dụng nhiều hơn 03 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động, các doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm:

- Tổ chức thông báo, hướng dẫn chủ thuê bao thực hiện việc thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) theo quy định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2/ Quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7:

a) Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc Internet kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã mới ký kết hợp đồng ủy quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động sau ngày 10 / 8 /2009.

b) Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc Internet kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã đã ký kết hợp đồng ủy quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động trước ngày 10 / 8 / 2009.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông tư 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và văn bản hướng dẫn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo ngay về Bộ để có hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.TT Lê Nam Thắng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Trụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2546/BTTTT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2546/BTTTT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2009
Ngày hiệu lực14/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2546/BTTTT-VT

Lược đồ Công văn 2546/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22/2009/TT-BTTTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2546/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22/2009/TT-BTTTT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2546/BTTTT-VT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Xuân Trụ
       Ngày ban hành14/08/2009
       Ngày hiệu lực14/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2546/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22/2009/TT-BTTTT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2546/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22/2009/TT-BTTTT

             • 14/08/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực