Công văn 2546/UBND-VP

Công văn 2546/UBND-VP đồng ý Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2546/UBND-VP Trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/UBND-VP
V/v Đồng ý Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Tài chính.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét công văn số 594/STC.NS ngày 19/3/2009 của Sở Tài chính về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấm dứt sự ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất theo công văn số 56/UB-VP ngày 05/01/2004 của UBND Tỉnh.

2. Kể từ ngày 04/5/2009, Ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện với mức trợ cấp từ 01 (một) đến 03 (ba) triệu đồng/đối tượng/năm.

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất mức trợ cấp khó khăn cho từng đối tượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã và Hội đồng xét duyệt của các cấp huyện, xã.

- Kinh phí thực hiện chi trợ cấp được chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách cấp huyện.

3. Trường hợp đặc biệt cần trợ cấp với mức trên 03 (ba) triệu đồng/người/năm, trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét và tham mưu đề xuất UBND Tỉnh ra Quyết định trợ cấp và chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội trong dự toán hàng năm của ngân sách Tỉnh.

4. Việc báo cáo quyết toán hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành của luật Ngân sách nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Tỉnh; “b/c”
- Kho bạc nhà nước Tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Thuộc tính Công văn 2546/UBND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2546/UBND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2546/UBND-VP

Lược đồ Công văn 2546/UBND-VP Trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2546/UBND-VP Trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2546/UBND-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2546/UBND-VP Trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2546/UBND-VP Trợ cấp đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

              • 04/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực