Công văn 2547/BBCVT-VT

Công văn số 2547/BBCVT-VT về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về trò chơi trực tuyến do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2547/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện quy định trò chơi trực tuyến


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2547/BBCVT-VT
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về trò chơi trực tuyến

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Sở Bưu chính Viễn thông
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến

 

Bộ Bưu chính Viễn thông nhận được công văn số 639/SBCVT-BCVT ngày 14/11/2006 của Sở Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc “thẩm định đủ Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ cho doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến”, trong đó Sở Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định về quản lý giờ chơi và quản lý trò chơi mới. Bộ Bưu chính Viễn thông hướng dẫn như sau:

1. Đối với quy định về quản lý giờ chơi và khái niệm “Điểm thưởng” quy định tại Thông tư 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (từ nay về sau gọi tắt là Thông tư):

Quy định về quản lý giờ chơi nhằm hạn chế tác hại đến sức khoẻ của người chơi khi người chơi chơi game quá lâu. Biện pháp đưa ra là làm cho người chơi không còn muốn tiếp tục chơi nữa khi thời gian chơi đã đến giới hạn cho phép của sức khoẻ.

Mục d Khoản 1 Điều 7 Thông tư quy định rõ “mỗi tài Khoản chơi trong 180 phút đầu tiên được tính 100% Điểm thưởng, từ phút thứ 181 đến phút thứ 300 chỉ được tính 50% số Điểm thưởng; từ phút thứ 301 sẽ không được tính Điểm thưởng dưới mọi hình thức”. Như vậy, khái niệm “Điểm thưởng” quy định tại Điều này chỉ tất cả những hình thức nhằm khuyến khích người chơi tiếp tục chơi, có thể là Điểm, hiện vật, tiền, hay các hình thức khác. Tùy vào kịch bản và nội dung từng trò chơi mà các Sở xem xét việc tuân thủ quy định này.

2. Về việc áp dụng các Điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ đối với các trò chơi:

a. Tất cả các trò chơi trực tuyến đều phải đáp ứng được các Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư.

b. Trường hợp một doanh nghiệp lần đầu tiên cung cấp một dịch vụ trò chơi trực tuyến, doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận đáp ứng các Điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Bưu chính Viễn thông. Quy trình xét duyệt Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư.

c. Trường hợp một doanh nghiệp đã cung cấp một trò chơi (đã có văn bản xác nhận đáp ứng các Điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Bưu chính Viễn thông đối với một trò chơi), khi cung cấp thêm trò chơi mới thì doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo tuân thủ các Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ đối với trò chơi mới này như quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư. Quy trình thủ tục cung cấp thêm một trò chơi mới quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư.

Về nguyên tắc thì khi cung cấp thêm trò chơi mới doanh nghiệp có thể tận dụng một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng lưới sẵn có của trò chơi đã có (do trò chơi đã có có thể không hoạt động nữa hoặc hệ thống máy chủ còn thừa năng lực), có thể thiếp lập thêm một số máy chủ hoặc một số cụm máy chủ ở những địa phương khác. Tuỳ theo quy mô và thực tế thay đổi các phương án kỹ thuật nghiệp vụ của trò chơi mới so với hiện trạng đã được báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ xem xét và có văn bản trả lời doanh nghiệp. Đây là văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ trò chơi mới ngay cho công cộng, hoặc thông báo cho doanh nghiệp cần phải bổ sung hoàn thiện thêm một số những yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định, hoặc trong trường hợp cần thiết (nếu quy mô hệ thống cung cấp dịch vụ thay đổi quá lớn) thì thông báo cho doanh nghiệp biết chuẩn bị để thực hiện kiểm tra thực tế như quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư.

3. Về thời hạn áp dụng:

Trò chơi trực tuyến là loại hình dịch vụ kinh doanh có Điều kiện. Theo Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được cung cấp các dịch vụ kinh doanh có Điều kiện khi đáp ứng được các Điều kiện kinh doanh. Vì vậy:

a. Đối với các trò chơi bắt đầu được cung cấp sau khi Thông tư được ban hành (ngày 1/6/2006), nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định thì phải ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi đáp ứng đủ Điều kiện.

b. Đối với những trò chơi đã được cung cấp trước khi Thông tư được ban hành, các doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các Điều kiện về kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định và báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông trước ngày 1/10/2006. Doanh nghiệp không tuân thủ các quy định này chịu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. Các Sở làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp phải triển khai đầy đủ các quy định kỹ thuật nghiệp vụ, báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông trước ngày 5/12/2006. Từ ngày 1/1/2007, doanh nghiệp phải ngừng cung cấp các trò chơi trực tuyến nếu không có văn bản xác nhận đủ Điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Bưu chính Viễn thông.

c. Các doanh nghiệp phải ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định hoàn toàn chịu trách nhiệm với khách hàng về những thiệt hại gây ra cho khách hàng bởi việc ngừng cung cấp dịch vụ đó.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Nam Thắng (để b/c);
- Bộ VHTT (Cục Báo chí);
- Bộ CA (A17, A22, A25);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Ngọc Mơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2547/BBCVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2547/BBCVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2006
Ngày hiệu lực16/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2547/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện quy định trò chơi trực tuyến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2547/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện quy định trò chơi trực tuyến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2547/BBCVT-VT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Thị Ngọc Mơ
        Ngày ban hành16/11/2006
        Ngày hiệu lực16/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2547/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện quy định trò chơi trực tuyến

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2547/BBCVT-VT hướng dẫn thực hiện quy định trò chơi trực tuyến

             • 16/11/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực