Công văn 2547/NHCS-TDSV

Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng học sinh sinh viên do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2547/NHCS-TDSV
V/v trả lời vướng mắc về thực hiện cho vay vốn tín dụng HSSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Vừa qua một số chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, thành phố có văn bản gửi về Hội sở chính một số vướng mắc trong quá trình triển khai văn bản số 2287/NHCS-TDSV ngày 16/9/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc: Hướng dẫn một số điểm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 231/TB-VPCP Tổng giám đốc có ý kiến trả lời như sau:

1. Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính đó là những hộ gia đình do bị tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học và chỉ được vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng, nhằm hỗ trợ gia đình trong lúc bị khó khăn với những lý do như đã nêu. Trong trường hợp hộ đã nhận tiền vay đủ 12 tháng nhưng hộ gia đình vẫn còn khó khăn hoặc lại khó khăn tiếp vì một trong các lý do như đã nêu được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận thì người vay tiếp tục được nhận tiền vay không quá 12 tháng tiếp theo, nhưng không vượt quá thời hạn phát tiền vay theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg.

Để tránh bị lợi dụng, mỗi lần hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính với các lý do như tại Điểm 3 Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ nếu vay tiếp phải được UBND cấp xã xác nhận bằng văn bản nêu rõ lý do khó khăn hoặc danh sách do UBND cấp xã lập gửi NHCSXH vào dịp đầu năm học, kỳ học mới.

2. Trường hợp hộ gia đình đang thuộc diện khó khăn về tài chính nhưng nay thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (hộ có thu nhập tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo) cũng phải được UBND cấp xã xác nhận.

Khi đã được UBND cấp xã xác nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo NHCSXH thực hiện cho vay theo quy định hiện hành.

3. Việc định kỳ hạn trả nợ với khách hàng, cán bộ ngân hàng nơi cho vay sau khi thỏa thuận với người vay ghi vào phần Phân kỳ trả nợ và phần Theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ (trong Sổ vay vốn của khách hàng và Sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay - thu nợ - tại ngân hàng), cột diễn giải ghi “dừng cho vay theo văn bản số 2287/NHCS-TDSV” việc lưu giữ hồ sơ thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.

4. Đối với trường hợp học sinh, sinh viên khi duyệt cho vay lần đầu không có phần miễn giảm học phí, năm sau trên giấy xác nhận có phần miễn giảm học phí thì NHCSXH nơi cho vay, khi cho vay phải giảm trừ số tiền học phí được miễn, giảm, số tiền giải ngân cụ thể được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2225/NHCS-TD ngày 30/10/2007 “Về việc giải đáp một số vướng mắc cho vay học sinh, sinh viên” của Tổng giám đốc NHCSXH. Khi giải ngân cán bộ ngân hàng nơi cho vay ghi thêm trong cột diễn giải “miễn, giảm học phí”.

 Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính trên;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- TT Đào tạo;
- TT CNTT (để truyền fasnet);
- Trung ương các Hội: PN, ND, CCB, Đoàn TNCS HCM;
- Website NHCSXH;
- Lưu VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Thuộc tính Công văn 2547/NHCS-TDSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2547/NHCS-TDSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực15/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2547/NHCS-TDSV

Lược đồ Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2547/NHCS-TDSV
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành15/10/2010
        Ngày hiệu lực15/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2547/NHCS-TDSV trả lời vướng mắc thực hiện cho vay vốn tín dụng

           • 15/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực