Công văn 2551/BNN-VP

Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính Thông tư 09/2014/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính 09/2014/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2551/BNN-VP
V/v gửi lại Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ;
- Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ.

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Tuy nhiên do lỗi đánh máy và sai sót trong kiểm tra nội dung, bản đã gửi đến quý Cơ quan sai chữ viết tắt tên cơ quan (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong phần phụ lục I, II, III.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo Công văn này bản Thông tư mới (số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2014) đã sửa chữ viết tắt tên cơ quan (BTNMT sửa thành BNNPTNT) để thay thế cho bản đã gửi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, KHCN (08 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hà Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2551/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2551/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính 09/2014/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính 09/2014/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2551/BNN-VP
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Hà Xuyên
       Ngày ban hành29/05/2014
       Ngày hiệu lực29/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính 09/2014/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính 09/2014/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường

             • 29/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực