Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/BGDĐT-CTHSSV
V/v triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2012

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục) triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

1. Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2012 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 05/6/2012.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”.

3. Các hoạt động hưởng ứng:

- Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên.

- Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

4. Các thông điệp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện theo những nội dung đính kèm công văn này.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2012 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 2554/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 5 năm 2012)

1. Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng Nông thôn mới.

2. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng.

3. Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Sử dụng nước sạch và điều kiện vệ sinh tốt góp phần giảm thiểu nguy cơ thấp còi ở trẻ em.

5. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp bạn và gia đình phòng tránh tiêu chảy và bệnh tay chân miệng.

6. Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh là tiêu chí của xóm làng văn hóa.

7. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh - sạch - đẹp.

8. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2554/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực02/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2554/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành02/05/2012
        Ngày hiệu lực02/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường

             • 02/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực