Công văn 2557/GSQL-GQ4

Công văn 2557/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2557/GSQL-GQ4 2019 vướng mắc C/O mẫu AI


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2557/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1034/HQQNa-NV ngày 09/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vướng mắc C/O mẫu AI số tham chiếu AI50201177 cấp ngày 15/7/2019 do Ủy ban Dệt may Ấn Độ cấp. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Chương III Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thì Bộ Công Thương thực hiện việc chuyển mẫu dấu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của các nước thành viên thuộc Hiệp định AIFTA cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan chỉ nhận được thông báo mẫu dấu, chữ ký của Hội đồng kiểm tra hàng xuất khẩu của Ấn Độ và đã được Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo công văn số 4380/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2018. Đối với mẫu dấu chữ ký của y ban Dệt may n Độ, Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông báo từ Bộ Công Thương về Tổ chức cấp C/O này. Do đó, C/O mẫu AI do Tổ chức này cấp không được chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2557/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2557/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2557/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2557/GSQL-GQ4 2019 vướng mắc C/O mẫu AI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2557/GSQL-GQ4 2019 vướng mắc C/O mẫu AI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2557/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2557/GSQL-GQ4 2019 vướng mắc C/O mẫu AI

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2557/GSQL-GQ4 2019 vướng mắc C/O mẫu AI

            • 20/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực