Công văn 2559/BKHCN-TCCB

Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2559/BKHCN-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2559/BKHCN-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 ca Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức (xin gửi kèm theo), trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ chtrì, xây dựng danh mục và bản mô tvị trí việc làm thuộc nhóm chuyên ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ, y ban nhân dân cấp huyện) tổng hợp Danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn s3692/BNV-TCBC) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bản tổng hợp danh mục vị trí việc làm và mô tvị trí việc làm xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tchức cán bộ) trước ngày 25/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email tccb@most.gov.vn) để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng vị trí việc làm theo kế hoch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Tchức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại 024.35560632.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính Công văn 2559/BKHCN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2559/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(10/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2559/BKHCN-TCCB

Lược đồ Công văn 2559/BKHCN-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2559/BKHCN-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2559/BKHCN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2559/BKHCN-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2559/BKHCN-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học công nghệ

              • 20/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực