Công văn 256/VPCP-KGVX

Công văn 256/VPCP-KGVX năm 2018 về chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 256/VPCP-KGVX 2018 chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/VPCP-KGVX
V/v chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 871/BC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2017) về chính sách đối với nhà giáo được chuyển sang làm công tác quản lý trong ngành giáo dục và những trường hợp cán bộ do Ban Bí thư quản lý có học vị từ tiến sỹ trở lên, làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi đến tuổi nghỉ hưu được về làm công tác chuyên môn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo, đề xuất giải pháp bảo đảm tính khoa học, thống nhất, phù hợp với thực tiễn để đưa vào Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Lao động - TBXH, KHCN, Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 256/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu256/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 256/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 256/VPCP-KGVX 2018 chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 256/VPCP-KGVX 2018 chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu256/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 256/VPCP-KGVX 2018 chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác

              Lịch sử hiệu lực Công văn 256/VPCP-KGVX 2018 chính sách đối với nhà giáo chuyển công tác

              • 08/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực