Công văn 256/VPCP-KTTH

Công văn 256/VPCP-KTTH năm 2016 về chính sách giá khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 256/VPCP-KTTH chính sách giá khí 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/VPCP-KTTH
V/v chính sách giá khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 7754/DKVN-TMTT ngày 05 tháng 11 năm 2015 về việc chính sách giá khí và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 18427/BTC-TCT ngày 10 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số 12122/BCT-TCNL ngày 26 tháng 11 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10848/BKHĐT-KTCN ngày 10 tháng 12 năm 2015), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số 4918/EVN-TCKT-KTSX ngày 23 tháng 11 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý thực hiện giá khí thị trường theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2175/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ nhưng không thấp hơn giá khí miệng giếng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các vụ:TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 256/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu256/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2016
Ngày hiệu lực12/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 256/VPCP-KTTH chính sách giá khí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 256/VPCP-KTTH chính sách giá khí 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu256/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành12/01/2016
        Ngày hiệu lực12/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 256/VPCP-KTTH chính sách giá khí 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 256/VPCP-KTTH chính sách giá khí 2016

              • 12/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực