Công văn 2561/BKH-HTX

Công văn số 2561/BKH-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

Nội dung toàn văn Công văn 2561/BKH-HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2561/BKH-HTX
V/v: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch và công văn số 1276/BKH-HTX ngày 01/3/2006 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006.

Qua khảo sát tại một số địa phương và theo dõi tình hình triển khai tại các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng việc thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ của các bộ, ngành liên quan và các địa phương còn chậm. Một số nội dung của Nghị định và Quyết định, như bảo hiểm xã hội đối với khu vực hợp tác xã, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể tuy đã được thể hiện tương đối rõ tại các văn bản pháp luật có liên quan, nhưng vẫn cần có hướng dẫn cụ thể thì mới có thể triển khai được.

Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các bộ, ngành như sau:

1. Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách và tổ chức thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo các nội dung trong công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc ban hành các văn bản nói trên quyết định tới việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm và 5 năm 2006-2010, cũng như đảm bảo cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể theo quy định tại Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính nhất quán và thông suốt của bộ máy tổ chức quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ trung ương tới địa phương. Bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể là khâu thiết yếu, đảm bảo triển khai có kết quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội cho các đối tượng nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc trong hợp tác xã; nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chính sách truy đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ hợp tác xã đã phục vụ lâu năm cho hợp tác xã từ trước khi có Luật Hợp tác xã năm 1996 và năm 2003.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010 của tỉnh, xây dựng Kế hoạch 2006.

Các nội dung khác, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010 và các văn bản liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Lưu: HTX, VT.

BỘ TRƯỞNG 
Võ Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2561/BKH-HTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2561/BKH-HTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2006
Ngày hiệu lực13/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2561/BKH-HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2561/BKH-HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2561/BKH-HTX
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành13/04/2006
        Ngày hiệu lực13/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2561/BKH-HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2561/BKH-HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010

           • 13/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực