Công văn 2566/BXD-HTKT

Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP ưu đãi, hỗ trợ


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2566/BXD-HTKT
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 824/SKHĐT-KTĐT ngày 28/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Sau khi nghiên cứu, xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn là một dự án xây dựng công trình, do đó việc đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng. Theo quy định tại Điều 2, 3 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình thì doanh nghiệp tư nhân có thể làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước, việc quyết định chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.

2. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung nằm trong danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ. Tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định 04/2009/NĐ-CP quy định Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn việc vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc vay vốn đầu tư, đề nghị Sở làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn việc vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án này.

3. Hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020, trong Chương trình đề xuất một số cơ chế về đầu tư nhằm xã hội hoá, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xử lý chất thải rắn và chuẩn bị trình Chính phủ trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc nghiên cứu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRUỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Công văn 2566/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2566/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2566/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP ưu đãi, hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP ưu đãi, hỗ trợ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2566/BXD-HTKT
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýCao Lại Quang
       Ngày ban hành17/12/2010
       Ngày hiệu lực17/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP ưu đãi, hỗ trợ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP ưu đãi, hỗ trợ

            • 17/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực