Công văn 2569/CT-THNVDT

Công văn 2569/CT-THNVDT về tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2569/CT-THNVDT tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2569/CT-THNVDT
V/v: Tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Cục Thuế thành phố có nhận được Công văn số 2159/EVNHCM-TCKT ngày 18/03/2011 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời chưa thu nộp tiền sử dụng đất đối với đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện. Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố kính trình Bộ Tài chính như sau:

- Căn cứ Công văn số 2382/BTC-QLCS ngày 07/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 512/TTg-KTN ngày 29/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Tài chính đề nghị tạm thời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xác định diện tích đất chưa thu tiền sử dụng đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: Đường dây tải điện; Các trạm biến áp; Hệ thống nhà điều hành và nghỉ ca (các nhà điều hành dọc tuyến đường dây để trực phục vụ truyền tải điện và bảo vệ đường dây); Hệ thống nhà phụ trợ phục vụ cho sản xuất (kho chứa vật tư, thiết bị, nhà cho đội sửa chữa thiết bị, nhà cho đội thí nghiệm, vận tải).

Tại Công văn này Bộ Tài chính chưa có quy định về việc miễn thu tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nên Cục thuế thành phố đã có Công văn số 7689/CT-TTHT ngày 19/11/2010 báo cáo Tổng cục Thuế để xin ý kiến về việc thu tiền thuê đất của các trạm điện.

Nay Tổng Công ty Điện lực thành phố có Công văn số 2159/EVNHCM-TCKT đề nghị: Đối với khoản tiền thuê đất các trạm điện của Tổng Công ty đã nộp Ngân sách nhà nước theo thông báo của các Chi cục thuế địa phương, kính đề nghị Cục thuế thành phố giải quyết cho Tổng Công ty được thoái hoàn số tiền thuế đã nộp trong năm 2009, năm 2010 hoặc cho phép bù trừ vào các khoản thuế TNDN và thuế GTGT của Tổng Công ty phải nộp trong năm 2011.

Cục thuế thành phố kính trình Bộ Tài chính xem xét và sớm có ý kiến chỉ đạo về việc miễn thu tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để Cục thuế có cơ sở thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT “Để báo cáo”
- CCTQ.H “Để biết”;
- TCty Điện lực TP “Để biết”;
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2569/CT-THNVDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2569/CT-THNVDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2011
Ngày hiệu lực06/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2569/CT-THNVDT tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2569/CT-THNVDT tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2569/CT-THNVDT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Đình Cử
        Ngày ban hành06/04/2011
        Ngày hiệu lực06/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2569/CT-THNVDT tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2569/CT-THNVDT tiền thuê đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện

              • 06/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực