Công văn 2572/PMUTL-DA3

Công văn 2572/PMUTL-DA3 năm 2014 Ghi danh mục công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân–Cầu Giẽ theo hình thức BOT vào kế hoạch sử dụng đất của UBND Thành phố Hà Nội do Ban Quản lý dự án Thăng Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2572/PMUTL-DA3 2014 Ghi danh mục giải phóng mặt bằng thu hồi đất Dự án Pháp Vân Cầu Giẽ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QLDA THĂNG LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2572/PMUTL-DA3
V/v Ghi danh mục công tác GPMB để thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức BOT vào kế hoạch sử dụng đất của UBND Thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
- UBND các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; UBND quận Hoàng Mai;
- Phòng TN-MT các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; Phòng TN-MT quận Hoàng Mai.

 

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội theo hình thức BOT;

- Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội theo hình thức BOT;

Ban QLDA Thăng Long và Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT, trong đó có tiểu dự án GPMB.

Để thực hiện công tác GPMB trên toàn bộ dự án, Ban QLDA Thăng Long Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội; UBND các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; UBND quận Hoàng Mai ghi danh mục công tác GPMB để thu hồi đất phục vụ dự án Nâng cấp tuyến đường-Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BQT vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND Thành phố giai đoạn 2015-2018.

Tổng số diện tích cần phải thu hồi theo quyết định đầu tư được duyệt là: 924.921,10m2. (giai đoạn 1: 41.744.57m2; Giai đoạn 2: 882.996.53m2)

Trong đó:

- Diện tích đất thổ cư: 61.145,06m2 (giai đoạn 1: 747,28m2; giai đoạn 2: 60.397,78m2)

- Diện tích đất nông nghiệp: 727.781,94m2 (giai đoạn 1: 41.177,29m2; giai đoạn 2: 686.640,65m2)

- Diện tích đất khác: 135.994,10m2 (giai đoạn 1: 0m2; giai đoạn 2: 135.994,10m2)

Chi tiết cụ thể diện tích cần thu hồi qua từng địa bàn các huyện có Dự án đi qua như sau:

Quận/huyện

Đất ở (m2)

Đất nông nghiệp (m2)

Đất khác (m2)

Tổng cộng (m2)

GĐ1

GĐ2

GĐ1

GĐ2

GĐ1

GĐ2

Phú Xuyên

455,33

3.844,23

14.006,08

54.637,39

0

6.723,86

79.666,89

Thường Tín

291,95

37.824,96

3.745,76

507.423,99

0

61.618,79

610.905,45

Thanh Trì

0

14.473,54

23.425,45

124.543,27

0

59.319,31

221.761,57

Hoàng Mai

0

4.255,05

0

0

0

8.332,14

12.587,19

Cộng

747,28

60.397,78

41.177,29

686.604,65

0

135.994,10

924.921,10

Theo Quyết định đầu tư của Dự án, giai đoạn 1 sẽ tiến hành GPMB trong năm 2014 và 2015, giai đoạn 2 của dự án được thực hiện trong Quý III năm 2015 và kết thúc trong năm 2017.

Vì đây là tuyến đường giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam của thành phố nên Ban QLDA Thăng Long rất mong được sự chấp thuận sớm của UBND thành phố để Ban có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/cáo);
- TT PT quỹ đất các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Quận Hoàng Mai;
- Lưu: DA3, VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2572/PMUTL-DA3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2572/PMUTL-DA3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2572/PMUTL-DA3 2014 Ghi danh mục giải phóng mặt bằng thu hồi đất Dự án Pháp Vân Cầu Giẽ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2572/PMUTL-DA3 2014 Ghi danh mục giải phóng mặt bằng thu hồi đất Dự án Pháp Vân Cầu Giẽ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2572/PMUTL-DA3
        Cơ quan ban hànhBan QLDA Thăng Long
        Người kýPhạm Thanh Bình
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực08/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2572/PMUTL-DA3 2014 Ghi danh mục giải phóng mặt bằng thu hồi đất Dự án Pháp Vân Cầu Giẽ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2572/PMUTL-DA3 2014 Ghi danh mục giải phóng mặt bằng thu hồi đất Dự án Pháp Vân Cầu Giẽ

            • 08/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực