Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG

Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022 do Viện vệ sinh dịch Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG 2021 số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022


BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573/VSDTTƯ-TCQG
V/v: Số liệu đối tượng TCMR năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng 4 khu vực
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2022 và tăng cường công tác quản lý đối tượng tiêm chủng tại các địa phương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đề nghị Ban Điều hành Dự án TCMR 4 khu vực, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố tổng hợp số liệu đối tượng dự kiến trong năm 2022 từ đăng ký của các quận/huyện; rà soát, thống nhất số liệu trên với các nguồn số liệu khác tại địa phương.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố trình Sở Y tế xem xét phê duyệt sđăng ký đối tượng trẻ em, phụ nữ thuộc dự án TCMR năm 2022. Văn bản của địa phương gửi về Ban Điều hành Dự án TCMR, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur 4 khu vực và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 30/11/2021. (Mu đăng ký gửi kèm)

3. Ban Điều hành dự án TCMR 4 khu vực tổng hợp và gửi Văn phòng Chương trình Tiêm chủng quốc gia trước ngày 10/12/2021.

Căn cứ số liệu đối tượng đăng ký nêu trên, Dự án TCMR sẽ xây dựng kế hoạch cung ứng vắc xin, vật tư trong tiêm chủng mở rộng năm 2022 và báo cáo Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kế hoạch Tài chính (để b/cáo);
- Cục Y tế dự phòng (để b/cáo);
- Lưu HCVT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG
Đặng Đức Anh

 

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2022

(Kèm công văn số 2573/VSDTTƯ-TCQG, ngày 16 tháng 11 năm 2021)

TT

Đơn vị

Số huyện miền núi khó khăn

Tổng số xã

Số xã miền núi đặc biệt khó khăn

Dân số

Tr < 1 tuổi

Trẻ 18 tháng

Đối tượng tiêm vắc xin VNNB
(1-5 tuổi)

Trẻ 7 tuổi

Phụ nữ có thai

Số trẻ <1 tuổi

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

S tr 18 tháng

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

S trtiêm 2 mũi

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

Strẻ tiêm mũi 3

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

Strẻ 7 tuổi

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

S PNCT

Trong đó số đối tượng vùng khó khăn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............, ngày   tháng    năm 2021
Lãnh đạo đơn vị
(ký, đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2573/VSDTTƯ-TCQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2021
Ngày hiệu lực16/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG 2021 số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG 2021 số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2573/VSDTTƯ-TCQG
        Cơ quan ban hànhViện vệ sinh dịch tễ Trung ương
        Người kýĐặng Đức Anh
        Ngày ban hành16/11/2021
        Ngày hiệu lực16/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG 2021 số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2573/VSDTTƯ-TCQG 2021 số liệu đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022

              • 16/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực