Công văn 2576/VPCP-TCCB

Công văn số 2576/VPCP-TCCB về việc xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2576/VPCP-TCCB xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2576/VPCP-TCCB
V/v xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 1160/BC-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2007 về tổng hợp, rà soát những vấn đề chồng chéo, phân công chưa rõ, chưa hợp lý, một số vấn đề chưa phân công cho Bộ, ngành nào thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ thứ XII và các nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để xử lý dứt điểm các vấn đề chồng chéo, chưa phân công, chưa rõ và chưa hợp lý giữa các Bộ hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ; các Vụ, đơn vị: TH, XDPL, các Vụ III và IV;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 65b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2576/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2576/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2576/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 2576/VPCP-TCCB xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2576/VPCP-TCCB xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2576/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành16/05/2007
        Ngày hiệu lực16/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2576/VPCP-TCCB xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2576/VPCP-TCCB xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ

              • 16/05/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực