Công văn 2577/TCT-CS

Công văn 2577/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2577/TCT-CS 2020 Vướng mắc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền nam - Công ty Cổ phần
(Đ/c: số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0300613298)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 165/LTMN-TCKT ngày 20/01/2020 của Tổng Công ty Lương thực Miền nam - Công ty Cổ phần về hóa đơn. V nội dung này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“5. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đi với một s trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý được hướng dẫn như sau:

d)... Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bản về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.”

2. Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dn xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chun bị điều kiện cơ sở vật cht, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đ đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyn dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định s 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyn đi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, t chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định s 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .”

Căn cứ quy định trên,

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo đơn vị chuyn đi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì đơn vị thực hiện áp dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số  04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

- Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC .

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Ngh định số 119/2018/NĐ-CP quy đnh về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Đngh Tổng Công ty Lương thực Miền nam - Công ty Cổ phần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Tổng Công ty Lương thực Miền nam - Công ty Cổ phn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn
Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2577/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2577/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2020
Ngày hiệu lực23/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(25/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2577/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2577/TCT-CS 2020 Vướng mắc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2577/TCT-CS 2020 Vướng mắc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2577/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành23/06/2020
        Ngày hiệu lực23/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (25/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2577/TCT-CS 2020 Vướng mắc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2577/TCT-CS 2020 Vướng mắc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

              • 23/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực