Công văn 2577/TCT-PCCS

Công văn số 2577/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Nội dung toàn văn Công văn 2577/TCT-PCCS chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp phần mềm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2577/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Số 32 Lê Thánh Tông, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 2781/KHĐT-DN ngày của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp phần mềm đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động năm 2000, doanh nghiệp không xin Điều chỉnh giấy phép đầu tư theo Thông tư số 123/2004/TT-BTC từ ngày 1/1/2006, Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005 là căn cứ pháp lý để hướng dẫn các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp  tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC không còn hiệu lực thi hành, vì vậy, từ ngày 1/1/2006 nếu doanh nghiệp vẫn còn thời gian được hương ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo thời gian ưu đãi còn lại mà không cần phải Điều chỉnh giấy phép đầu tư.

2. Từ ngày 1/1/2006, Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm mới thành lập thuộc ngành nghề lĩnh vực Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III Phần E; Điểm 1.1 và Điểm 2.3 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh phần mềm có mở thêm chi nhánh thì chi nhánh không phải là pháp nhân mới nên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở mới thành lập.

3. Doanh nghiệp phần mềm (đã được cấp giấy phép đầu tư hoạt động trong giai đoạn 2000 – 2005 được ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính) từ ngày 1/1/2006 có bổ sung thêm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm và đã có dự án đầu tư thực tế thì thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2577/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2577/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2006
Ngày hiệu lực20/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2577/TCT-PCCS chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp phần mềm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2577/TCT-PCCS chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp phần mềm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2577/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/07/2006
        Ngày hiệu lực20/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2577/TCT-PCCS chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp phần mềm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2577/TCT-PCCS chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp phần mềm

           • 20/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực