Công văn 2580/TCT-CS

Công văn 2580/TCT-CS năm 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2580/TCT-CS 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/TCT-CS
V/v: hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85720/CT-TTHT ngày 13/11/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ về xử lý chuyển tiếp.

2. Căn cứ quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về việc lập hóa đơn và các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

3. Căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 14 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về hóa đơn điện tử và thời hiệu thi hành và tổ chức thực hiện.

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 85720/CT-NVDTPC thì:

- Về thời hiệu áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ quan thuế sẽ thông báo các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Ngh đnh số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước khi Cơ quan thuế thông báo thi các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Khi doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị đnh số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.

Theo đó, hiện nay các Doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo quy đnh tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

- Về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Đối với hóa đơn điện tử đang thực hiện căn cứ theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và ngoài các nội dung cụ thể tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC , các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
-
Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2580/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2580/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2020
Ngày hiệu lực23/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(09/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2580/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2580/TCT-CS 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2580/TCT-CS 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2580/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành23/06/2020
        Ngày hiệu lực23/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (09/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2580/TCT-CS 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2580/TCT-CS 2020 quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

              • 23/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực