Công văn 2583/TCT-DNL

Công văn 2583/TCT-DNL năm 2016 về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2583/TCT-DNL kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2583/TCT-DNL
V/v: kê khai, quyết toán thuế TNCN tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7152/CT-KTT2 ngày 23/02/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội kiến nghị về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

“1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

…”.

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên và để giảm thủ tục hành chính cho người lao động làm việc tại Tập đoàn viễn thông Quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội do phải thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN khi quyết toán thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội, cụ thể:

Hàng tháng Viettel thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo thu nhập thực nhận của người lao động. Sau khi kết thúc năm dương lịch và trước thời điểm quyết toán chính thức, Viettel xác định thu nhập của người lao động trong năm dương lịch và thuế TNCN phải nộp của năm, kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế nếu có chênh lệch và thực hiện quyết toán theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn viễn thông Quân đội;
- Các vụ: PC, CS, TNCN, KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2583/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2583/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2583/TCT-DNL kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2583/TCT-DNL kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2583/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2583/TCT-DNL kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2583/TCT-DNL kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực