Công văn 2584/TCT-CS

Công văn số 2584/TCT-CS về việc khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2584/TCT-CS khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2584/TCT-CS
V/v KHTSCĐ đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 469/CT-TT&HT ngày 22/2/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm l.c Mục I Phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đơn vị sự nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Tại điển 2.l.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định chi phí khấu hao TSCĐ sau thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN: “Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ”

Tại điều 13 Chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mọi tài sản cố định của các cơ quan đơn vị sử dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ góp vốn liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê (nêu có) đều phải trích khấu hao tài sản. Việc trích khấu hao đối với những tài sản này được thực hiện như sau:

- Đối với TSCĐ sử dụng toàn bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; được đưa vào góp vốn, liên kết không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê (nếu có) cơ quan, đơn vị phải thực hiện trích khấu hao theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ tại các doanh nghiệp.

Đối với những TSCĐ vừa sử dụng phục vụ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, vừa được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan đơn vị phải tính toán phân bổ khấu hao căn cứ vào thời gian số lần sử dụng hoặc khối lượng công việc hoàn thành cho phù hợp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì kê khai, nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC; đơn vị thực hiện trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các TSCĐ sử dụng vào hoạt động cung cấp dịch vụ theo quy định tại điều 13 Chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST,Vụ HCSN
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2584/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2584/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực08/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2584/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2584/TCT-CS khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2584/TCT-CS khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2584/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực08/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2584/TCT-CS khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2584/TCT-CS khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có thu

         • 08/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực