Công văn 2586/UBND-KTN

Công văn 2586/UBND-KTN năm 2015 thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Công văn 2586/UBND-KTN 2015 thanh toán bằng quỹ đất khi thực hiện dự án BT Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/UBND-KTN
V/v lưu ý một số nội dung bổ sung trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp trên địa bàn tỉnh

Bình Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
-
Sở Tài chính;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-
Sở Xây dựng;
-
Sở Giao thông - Vận tải;
-
Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao; Nhằm thu hút nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các cấp và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh cần lưu ý xác định quỹ đất dự kiến để thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư khi Nhà đầu tư đã bỏ vốn ra xây dựng các công trình của Nhà nước (thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Ưu tiên dành quỹ đất sạch (đất đã giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng hiện do Nhà nước đang quản lý); đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới. Trong đó, xác định cụ thể các công trình, dự án, vị trí, địa điểm, loại đất được quy hoạch (nơi công trình được xây dựng và quỹ đất để thanh toán).

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4. Việc điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất phức tạp, quy trình kéo dài, mất nhiều thời gian, do đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên để công tác quy hoạch sử dụng đất đạt chất lượng cao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT.TU, TT.HĐND Tnh;
-
CT, PCT.UBND tỉnh;
-
LĐVP, Lâm KTTH, VHXH, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2586/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2586/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2586/UBND-KTN 2015 thanh toán bằng quỹ đất khi thực hiện dự án BT Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2586/UBND-KTN 2015 thanh toán bằng quỹ đất khi thực hiện dự án BT Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2586/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành03/08/2015
        Ngày hiệu lực03/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2586/UBND-KTN 2015 thanh toán bằng quỹ đất khi thực hiện dự án BT Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2586/UBND-KTN 2015 thanh toán bằng quỹ đất khi thực hiện dự án BT Bình Dương

           • 03/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực