Công văn 2589/BTC-TCHQ

Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2589/BTC-TCHQ
V/v áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4308/HQHN-TXNK ngày 17/12/2013, công văn 124/HQHN-TXNK ngày 10/1/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và công văn số 522/CV/ĐTTM DV ngày 30/12/2013 của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco) về việc xử lý nợ thuế tại công văn 1118/BTC-TCHQ ngày 20/01/2012; Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013); Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, ngày 12/12/2013 Bộ Tài chính đã có Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 01 năm 2014), theo đó tại điểm 2.2 Điều 33 quy định về thủ tục, thẩm quyền tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế bị cưỡng chế có văn bản đề nghị tạm dừng cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ;

b) Cục Hải quan nơi người nộp thuế có khoản nợ bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục Hải quan trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người nộp thuế biết, hoàn chỉnh hồ sơ.

c) Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có), báo cáo Bộ Tài chính trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

d) Bộ Tài chính xem xét, giải quyết tạm giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của Tổng cục Hải quan trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổng cục Hải quan;

đ) Cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định cưỡng chế căn cứ văn bản tạm giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan của Bộ Tài chính để tạm dừng chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 1, đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

a) Đối với các trường hợp tạm dừng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan từ ngày 26/01/2014, Cục Hải quan nơi người nộp thuế có khoản nợ bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục Hải quan theo đúng trình tự quy định.

b) Rà soát các trường hợp Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan địa phương đã tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco) (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (43).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 2589/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2589/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2589/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2589/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng biện pháp cưỡng chế

            • 28/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực